Momument van de Bevrijding uit de slavernij, Curaçao 1999
Gebedsdienst rond SLAVENHANDEL

bij gelegenheid van het Internationaal

JAAR TER HERINNERING AAN DE SLAVENHANDEL,

de afschaffing ervan - en de strijd tegen de nieuwe vormen

van slavernij in de wereld van vandaag.

23 augustus 2004


kapel van de Witte Paters te Dongen
1. Korte inleiding, gevolgd door een moment van
inkeer en ingetogenheid.

2. Intredelied:
Go down, Moses, way down in Egyptland…”

When Israel was in Egypt’s land Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.

Let my people go.

(Toen Israël in Egypte was, werd het zo onderdrukt,
dat het zich niet staande kon houden
.)

Refrein:
Go down, Moses, way down in Egyptland.
Tell old Pharaoh to let my people go.

(Mozes, daal af naar het land van Egypte
en zeg tegen die oude Farao dat hij mijn volk laat gaan.)

Thus saith the Lord, bold Moses said: - Let my people go.
If not, I’ll smite your first - born dead. Let my people go.

(Stoutmoedig zei Mozes: “De Heer zegt, wanneer je ons
niet laat gaan, zal Hij uw eerstgeborenen doden.)

Refrein: Go down Moses…

No more shall they in bondage toil Let my people go.
let them come out with Egypt’s spoil, Let my people go.

(Niet langer zullen zij in slavernij zwoegen, zij zullen uit Egypte trekken, en met buit.”)

Refrein: Go down Moses…

(Werd voor het eerst gezongen door Paul Robeson, New York 25.11.1947)

3. Woorden van Kardinaal Lavigerie (1825 1892) gevolgd

door een moment van aangehouden stilte
de boeien van de slavernij verbroken
    
4. Psalm 74. Refrein na iedere strofe:

Sta op Heer, neem uw eigen zaak in handen.”

Meditatieve muziek.

5.
Tekst van de Afrikaanse Bisschoppen op GOREE
(Senegal)

Op 5 oktober 2003 was het Symposium van de bisschopsconferenties van Afrika en Madagascar op bedevaart in het slavenhuis, het “heiligdom van het zwarte leed”, op het eiland Gorée vanwaar honderd-duizenden slaven werden verscheept. Zij wilden een boetedaad stellen en het geweten zuiveren:

6. Schuldbelijdenis.
Gebedslitanie om bevrijding en verlossing.

7. Voorbeden.
Refrein: “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”

8. Slotgebed en slotlied:

1/. We shall overcome, We shall overcome, We shall overcome some day ….
Oh, deep in my heart I do believe, We shall overcome some day.

2/ We are not afraid.
We are not afraid.
We are not afraid today....

3/ We'll walk hand in hand.
We'll walk hand in hand.
We'll walk hand in hand some day ....

4/ We shall live in peace.
We shall live in peace.
We shall live in peace some day ....

deelnemers aan de viering deelnemers aan de viering

de vrouw bevrijd van de slavernij
ENKELE FOTO'S MET BETREKKING TOT DE VIERING

het lezen van de vrijkoops-brief
overzicht van de kapel vóór de viering museum Kura Hulanda te Curaçao
Webmaster-NL

Vorige pagina