mozaïk OLV van Afrika
LEKEN-MISSIONARISSEN
IN NEDERLAND.


Informatie: Witte Paters,
Teniersstraat 19
2526 NX Den Haag.
Tel. : 070-3840060
Email: rooijmev@hotmail.com

De Missionaire Beweging van Afrika heeft helaas sinds 1 september 2008 opgehouden te bestaan. Ze bestond uit een groepje enthiousiaste "leken-missionarissen" die vanuit de spiritualiteit van Kardinaal Lavigerie, de Stichter van de Missionarissen van Afrika (paters en zusters) zich wilden inzetten voor missionaire taken in Europa en in Afrika, in samenwerking met de M.Afr. en MZOLA. (Witte Paters en Witte Zusters)
Na een kleine tiental jaren was de toekomst van deze groep niet meer te waarborgen, en heeft men besloten de "Missionaire Beweging van Afrika" op te heffen.


studiedag in Heythuysen
groep Missionaire Beweging van Afrika

Informatie, nieuws.

1. Een nieuwe generatie Missionarissen van Afrika (m/v)

2. Stapstenen.

5. De M.B.A. op zoek naar haar "roots": op pelgrimstocht naar Rome. Klik hier voor verslag en foto's

6. Een Uitdaging ! voor hen die een ideaal willen vorm geven ! klik hier en lees !

7. Zending van een MBA-lid naar Congo.Een verslag door Pater Piet Kramer m.afr. Klik hier.

8. Het "Emmaus-kruis" als teken van hechtere verbondenheid met de Missionaire Beweging van Afrika. klik hier.


wereld-omvattend !Webmaster-NL

Vorige pagina