Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Hans Pauwels overleden.

vrijdag 28 oktober 2016 door Webmaster


_

In medeleven en dankbare herinnering

delen wij U mede dat

Hans Pauwels,
(Henricus Wilhelmus Antonius Pius Maria),

van de Missionarissen van Afrika
- Witte Paters -

op zondag 27 oktober 2016 in Roermond is overleden.


_


Hans werd geboren 21 januari 1932 te Voorburg. Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen van St. Charles bij Boxtel, ’s-Heerenberg waar hij zich 10 juli 1958 door een missionariseed verbond aan onze Sociëteit, en Totteridge (Engeland). Hij werd gewijd 2 februari 1959 te Rotterdam.

Hans had een gezond oordeel, was opgewekt van aard, steeds bezig, en ging
methodisch te werk. Hij was kunstzinnig aangelegd, kon wat verstrooid en onrustig zijn, en wat ontmoedigd geraken. Hij was hartelijk en maakte gemakkelijk contact; en wanneer gevraagd, steeds bereid een dienst te verlenen. Hij besteedde veel aandacht aan de vormgeving van eredienst en kerkgebouw, pastorie, enz. Een broer van zijn Moeder was onze medebroeder
Antoon Coolen, overleden 20 maart 1992.

In december 1959 vertrok hij naar het bisdom Mbeya in Tanzania en ging in
de parochie Irambo de Swahili taal en cultuur leren. In de volgende 10 jaren
leefde en werkte hij in de parochies Kisa, Galula, Gua, en Mwambani.

Vanaf september 1971 werkte hij ruim 6 jaar in de dubbele parochie Irambo-Inyala; en vanaf april 1978 ruim 7 jaar in de dubbele parochie Igogwe-Ilembo; en vanaf september 1985 was hij 10 jaar in de nu zelfstandige parochie Irambo, die in 1993 59 kerkdorpjes had!
Hij schreef 10 mei 1984: “Hier in Igogwe zitten we tot onze nek in het werk.
Elk jaar openen we hier en daar een nieuwe buitenstatie, en we werken in 2
parochies die samen 46 kerkdorpjes tellen met een totaal van ± 3.000
Katholieken”
. Hij hechtte er groot belang aan in elk kerkdorp nauw samen
te werken met de plaatselijke Catechist; regelmatig waren er voor de hele
parochie werkvergaderingen met hen, en sessies voor hun voortgaande
vorming.
In latere jaren vertelde hij nog enthousiast over zijn wederwaardigheden
in Tanzania. Vooral over zijn trektochten om de inwoners te bezoeken. De
streek was toen nog dicht bebost en dun bevolkt. Hoe hoger men in de
heuvels en bergen kwam, des te minder wegen, dus moest veel te voet gebeuren, en het gevaar bestond te verdwalen wanneer men zonder gids zou
gaan. Hij ging graag op bezoek in de buurt en in de dorpen, en vaak waren
dat tochten van 3 weken. De streek waar hij woonde en werkte was, vond
hij, de mooiste van heel Tanzania. Het was als een natuurpark, met veel
bos, watervallen, meertjes, en allerlei klein en groot wild. Bij zijn gouden jubileum in 2009 zei hij: “Dan kun je niet anders dan dankbaar geloven in een
almachtige, wijze en briljante Goddelijke Schepper”
.
Soms leek het dat hij vaker over de dieren sprak dan over de mensen die
hij ontmoette of met wie hij leefde en werkte. Maar bij zijn gouden jubileum
zei hij ook: “Je ontmoet overal lieve en aardige mensen en je ervaart steeds
opnieuw zóveel gastvrijheid, hulp, begrip, vertrouwen en vriendschap, dat je
maar moeilijk de moed kunt verliezen”
.

In mei 1994 werd hij gevraagd voor het Missionaire Project in de Schilderswijk in Den Haag, en in oktober 1995 werd hij een van de grondleggers van dit project voor gemeenschapsopbouw tussen eigenlanders en buitenlandse vluchtelingen en immigranten. Om een eerste netwerk op te bouwen gingen hij en anderen bij allerlei instanties langs om kennis te maken, met voor elk een trommeltje koekjes met een reclamefolder van een supermarkt.

In 1998 begon hij met het geven van bijbelcursussen en een jongeren café.
Hij werd een soort contactpersoon van de Katholieke Kerk in het opvangcentrum voor asielzoekers en had speciale aandacht voor vluchtelingen uit Afrika. Ook hier voelde hij zich op zijn plaats, en was er gelukkig. Toen onze medebroeder Carol Vismans in juli 2002 vertrok, nam Hans ook de meeste diensten over voor de Antillianen.

De laatste jaren verleende hij pastorale diensten in een 5-tal bejaardencentra, en was te allen tijde bereid hand- en spandiensten te verrichten, hij nam
bijvoorbeeld alle telefoons aan. Hij was een goed huis econoom, en nam
deel aan allerlei vergaderingen.

Hans was een begenadigd tekenaar; had er wel veel tijd en energie voor
nodig, en deed het daarom niet vaak meer. Eenmaal terug in Nederland
was hij geïnteresseerd in architectuur. Voor zijn vrij-reizen-per-trein een keer
elke 2 maanden ging hij graag steden bezichtigen en niet de natuur: “Die is
in Tanzania toch véél mooier” !

Op 10 september 2009 verhuisde hij naar Dongen. Hij was toe aan rust, en
zijn doofheid begon toe te nemen. Wel nam hij zijn toerbeurt voor de diensten in huis en enige pastorale assistentie bij een communiteit van zusters.
Hij ontwierp er een kerstkaart voor de Sector; en in de huislift begon hij een
tekening van hem of plaat van anderen te hangen met een inspirerende
tekst, die hij na een week of zo vernieuwde.

Op 29 januari 2015 verhuisde hij naar Heythuysen. Hij genoot er van de rust. Hij had hele mappen met zijn eigen tekeningen, en mappen met ansichtkaarten die iemand had achtergelaten in Dongen; daar nam hij nu de tijd voor om die te ordenen. Ook begon hij een vroeger door hem gemaakte tekening op zijn deur te hangen, en die na een tijdje te vervangen.

Op 21 oktober 2016 voelde hij zich niet zo goed; met de ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht; het bleek veel ernstiger dan wij verwachtten. Op
26 oktober kwam hij weer terug naar zijn eigen appartement in Huize St.
Charles in Heythuysen, waar hij al in de morgen van 27 oktober is overleden.
Het aspect van Jezus wat hij, zijn hele leven overziend, vooral beleefde was:

“Armen het blijde nieuws brengen
en verbinden van wie het hart gebroken is”,

Jesaja 61,1 // Lk.4,18-19


De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 31 oktober om 14.30 op
St. Charles, Op de Bos 2, Heythuysen, waarna hij wordt begraven op ons
kerkhof aldaar.

Namens de familie;
A. Pauwels
Caen van Necklaan 231
2262 GJ Leidschendam

Namens de Witte Paters
Pater Piet Buijsrogge
Op de Bos 43
6093 NC Heythuysen


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 820 / 389504

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2016.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0