Gebed tot H.Johannes Vianney, Pastoor van ArsHeilige Pastoor van Ars, voorbeeld bij uitstekendheid

voor de priesters van de Heer.

Gij hebt zoveel gebeden, zo goed gepredikt,

krachtig de leer van Christus en Gods geboden herinnerd.

Gij hebt biecht gehoord en zoveel zielen 

van hun zonden ontslagen.

Door uw voorspraak bij de Heer, bekom ons

vele Heilige priesters, die moedig

en edelmoedig hun "zending" zullen vervullen

zoals Gij het met onverdroten ijver gedaan hebt.

Wij smeken U: spreek voor ons ten beste

bij de heer opdat vele jongeren,

 in het diepst van hun hart ZIJN STEM zouden horen.

Dat ze er ook zouden aan beantwoorden met

edelmoedigheid, vertrouwen, liefde.

Heilige PASTOOR VAN ARS, bescherm de Heilige Kerk,

zegen onze parochies; steun onze priesters.


Webmaster-NL


Vorige pagina